За компанията

„Верифекс” ООД е консултантска компания в сферата на борбата с климатичните промени и опазване на околната среда. За устойчивия напредък на нацията и човечеството едно от най-важните условия е устойчивостта на условията, които ни предоставя заобикалящата ни среда. Идеята на съдружниците в компанията е да се предоставят качествени услуги и консултации относно въздействията на развиващия се бизнес върху околната среда на цени, съобразени с възможностите на клиентите на българския пазар.